REFISZ

reformatus

1 2

márc.22

lelki gondozás netes Sok szövegs

insta page1

16326461 1338665102871266 1932286808 o

SFbBox by psd to wordpress

bannerkicsi

REFISZ - Országos misszió a Református gyülekezetekben

Küldetés

Mi a REFISZ?

A REFISZ mozaik szó. Jelentése: Református Fiatalok Szövetsége. Mint a neve mutatja, elsõsorban olyan fiatalokkal foglalkozunk, akik református gyülekezetben konfirmáltak.

Mikor és miért alakult?

A REFISZ 1989. márciusában alakult Cegléden azzal a céllal, hogy összegyűjtse a református hitvalló fiatalokat, és összefogja az Isten országáért végzett közös munkát.

Hogyan munkálkodik?

Szeretnénk, ha minél többen ismerkednének meg Jézus Krisztussal, ezért olyan programokat és fórumokat szervezünk, amelyek lehetõségek adnak a Vele való találkozásra. Sokak számára a keresztyénség egyenlõ a templom falai között megrekedt unalmas semmittevéssel. Ez szerintünk téves elképzelés! Jézus azt mondja magáról, hogy õ maga az Élet. Az Életben pedig hely van a sportnak, a játéknak, a kirándulásnak, a nevetésnek, a zenének és mindannak, ami a testet - lelket - szellemet építi. Programjaink ezért nem nélkülözik a szórakozást, kacagást, kikapcsolódást, de természetesen mindez úgy, hogy közben Isten szavára figyelünk és annak engedelmeskedünk. Felelõsséget érzünk minden református gyülekezetért. Szeretnénk a lelkipásztorok segítségére lenni az ifjúság Krisztushoz való toborzásában és keresztyén úton való megtartásában.

Mi a REFISZ célja ezzel?

Semmiképpen nem célunk a fiatalok kivonása a gyülekezetekbõl. Célunk, hogy a református fiatalok EGYSÉGben legyenek.

Hogyan próbálja ezt megvalósítani a REFISZ?

Helyi szinten: Mindenki végzi a maga tevékenységét (ifjúsági munka) a saját gyülekezetében,

Körzeti szinten: Ifjúsági istentiszteletek keretében lehetõség adódik a fiataloknak, hogy megismerkedjenek egymással és rendszeresen találkozzanak más helyrõl érkezõ keresztyén fiatalokkal. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük egymást a körzetünkben, és a konferenciákon kialakuló személyes beszélgetésekben épüljünk egymás hite által.

Országos szinten: A körzeti vezetõk készítenek elõ olyan országos méretû találkozókat, mint az évszakos országos konferenciák, nyári táborok, sport rendezvények. A fiataloknak lehetõségük nyílik az országos konferenciákon találkozni más helyrõl érkezõ fiatalokkal, velük megismerkedni, kapcsolatot teremteni. A résztvevõk egymást megismerve tudnak egymáson segíteni, a másik hite által épülni.

Mi a REFISZ "missziói stratégiája"?

A Református Fiatalok Szövetsége ezen szolgálatot az úgynevezett "fiatalokat fiatalok által" elv alapján szeretné végezni, melynek lényege az, hogy tavasszal és ősszel 2-3 alkalommal fiatalok indulnak el az ország közeli és távoli vidékeire, hogy a fogadó gyülekezetben szolgáljanak, s így ott a lelkipásztor segítségével ifjúsági élet kezdõdjön, s ha már van, akkor az még jobban megerõsödjön. A szolgálat többek között különféle hangszerekkel kísért éneklésbõl, pantomim jelenetekbõl, illetve csoportos beszélgetések vezetésébõl áll. Tulajdonképpen minden látogatás a helyi gyülekezet lelkipásztorának meghívásának eleget téve valósul meg.

reflogo

parokia logo

csplogo crop

sdg2